تبلیغات
لبیک یا خامنه ای - سبزها و اصلاح طلبان دچار یاس شده اند/بایدسبزها را به نفع اصلاحات مدیریت کرد!!!

عبدالله نوری در دیدار با جمعی از دانشجویان با بیان اینکه تشکیل این اتاق فکر در راستای بحث انتخابات ریاست جمهوری نیست،گفته است:پیشنهاد اتاق فکر برای خروج اصلاح طلبان و سبزها از حالت یاس بوده است.


وی همچنین با بیان اینکه تاکنون این اتاق فکر شکل اجرایی پیدا نکرده ،اظهار داشته است:ازآنجایی که این پیشنهاد را بنده مطرح کردم این تلقی بوجود آمده است که این پیشنهاد ناظر به کاندیدا شدن من در انتخابات اتی ریاست جمهوری است و یا قرار است من محور آن باشم.


نوری در ادامه با انتقاد از وضعیت بی عملی اصلاح طلبان گفته است:اصلاح طلبان نباید بی عملی خود را گردن حاکمیت بیندازند.


وی در بخش دیگری از سخنان خود از برخی رفتارهای افراطی در بدنه فرقه سبز تاکید کرده و گفته است:باید بتوان فضای تندروی را به نفع جریان اصلاحات کنترل کرد.

                                                                      نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 2 شهریور 1391 توسط مهدی فریدنیا